Kontakt

SIMBA, s.r.o.
Necpalská 30
971 01 Prievidza
mobil: 0903 527 941
e-mail: simba@simba.sk
www: www.simba.sk