Chránená dielňa

Zo Zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 vyplýva pre každého zamestnávateľa s minimálnym počtom 20 zamestnancov povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok - §63).

Pokiaľ túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny odvod za nesplnenie tohto podielu. Jeho výška je 0,9 násobok celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka, ktorý predkladáte vždy do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka (§65).

Existuje ale aj druhá možnosť, a to zadať zákazku chránenej dielni. Na započítanie jedného chýbajúceho občana zo zdravotným postihnutím je potrebné odobrať výrobky alebo služby v hodnote 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy za prvý až tretí štvrťrok, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní (§64).

Sumu celkovej ceny práce našich zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorú Vám vyčíslime vždy ku každej faktúre v potvrdení o zadaní zákazky chránenej dielni, si odpočítate od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu týchto zamestnancov. Takto ušetrené financie určite radi využijete pre ďalšie zveľaďovanie Vašej spoločnosti.

Naša obchodná spolupráca by sa od bežnej zákazky líšila iba potvrdením, ktoré Vám odošleme po prijatí Vašej úhrady.


Príklad:
Spoločnosť má 70 zamestnancov. Mala by mať zamestnaných dvoch zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% x 70 = 2,24). Ak spoločnosť týchto ľudí nezamestnáva, má voči Úradu práce povinný odvod vo výške 1810 EUR (905 EUR x 2 = 1810 EUR). Ak však spoločnosť nakúpi služby alebo tovar z chránenej dielne v hodnote 1608 EUR, nemusí platiť odvod Úradu práce 1810 EUR. (údaje platné v roku 2011)